GeeFirm

Kirkman Company - Partnerschap voor een betere toekomst

Kirkman Company is een management consulting firma, die transformatie begeleidt van organisaties in private en publieke domeinen, met expertise op het gebied van Nieuwe Economie, Procurement  & partnerships, HR & Verandering, Strategic Sourcing, Customer Excellence en Digitale Transformaties. Ooit opgericht door drie studievrienden, heeft Kirkman zich snel ontwikkeld tot een speler van formaat, inclusief enkele spin-off bedrijven. Kirkman is B-Corp gecertificeerd, strategisch partner van bLab Europa en maakt derhalve deel uit van een internationaal netwerk van organisaties dat zich niet alleen richt op het behalen van economisch rendement maar die ook streeft naar een hoge standaard als het gaat om ecologische footprint en sociale impact, accountability en transparantie. 

Met deze filosofie kregen consultants de professionele vrijheid om resultaten voor klanten te realiseren die binnen de filosofie passen.  Met deze vrijheid komen de  verantwoordelijkheid en de noodzaak de juiste informatie uit te wisselen, zeker als het gaat om planning en winstgevendheid van projecten. Vanuit deze achtergrond heeft Kirkman gekozen voor VOGSY, om hun professionals in staat te stellen voortdurend verantwoorde beslissingen te nemen.  

De uitdaging voor Kirkman

Kirkman Company voert jaarlijks meer dan 100 projecten uit voor grote orgnsaties met hun meer dan 75 consultants, Ivar Davids, Co-Founder en Managing Partner, wilde een enkel systeem, waarmee alle bewegende delen van de bedrijfsvoering in hun samenhang zichtbaar waren, terwijl consultants de vrijheid zouden hebben hun eigen besluiten te nemen. Tegelijkertijd moest de back-office de bedrijfsvoering vanuit bepaalde richtlijnen en vanuit de juiste controls kunnen overzien, om business integriteit te waarborgen.  


We moeten ons team voldoende vrijheid geven om te manoeuvreren, om projecten op te leveren in lijn met de beloofde resultaten in een telkens veranderende wereld en context. Tegelijkertijd, moeten we er ons niet alleen van overtuigen dat de doelstellingen van onze klanten kunnen worden behaald, maar dat we ook aan onze eigen standaarden voldoen.", legt Ivar Davids uit. "Hetzelfde geldt voor onze bedrijfsfilosofie. Onze mensen hebben toegang nodig tot alle relevante informatie, zodat zij juiste en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Maar ook weer niet iedereen hoeft de data te kunnen manipuleren, zodat we de integriteit van onze business goed kunnen bewaken". 

The move naar VOGSY

Toen het bedrijf aanhoudend bleef groeien, werd de noodzaak voor een enkele, geïntegreerde oplossing, gemaakt voor samenwerking, ook steeds groter. Kirkman dacht daarbij aan Google´s G Suite, een toolset met filosofie die het bedrijf al eerder in 2008 had geadopteerd. 


"VOGSY is gebouwd met de intuïtieve en social style user interface van Google. Dit houdt in dat we nu alerts en updates naar de persoonlijke tijdlijn van onze professionals brengen, op elk apparaat toegankelijk, waar ze ook zijn. Zodat ze veel sneller weten welke actie van hen verwacht wordt dan hiervoor. En wat betreft de user interface, die is echt eenvoudig: iedereen die een social app gebruikt, kan VOGSY gebruiken", stelt Ivar Davids.


Het inrichten van VOGSY was daadwerkelijk overzichtelijk, waarin we vier stappen doorliepen:

  1. Quick Business Mapping om ervoor te zorgen dat we de belangrijkste gegevensstromen voor projecten konden ondersteunen, zoals tijdschrijven, declaraties indienen et cetera (circa 1-2 dagen) 
  2. Gegevens invoeren in VOGSY van klanten en werknemers (1 dag)
  3. Finance mapping om ervoor te zorgen dat alle kosten en opbrengsten gealloceerd zijn (een dag of 2) 
  4. Instrueren van medewerkers: een sessie van een uur volstaat om VOGSY uit te leggen - het gebruik is vrij natuurlijk voor Google users

Waarom VOGSY? Klaar voor toekomstige groei

Wat we met VOGSY hebben geïntroduceerd in de organisatie is een totaal nieuwe benadering van eigenaren en leidinggevenden van onze consulting organisatie in de richting van het groeigericht managen van hun business. 


"VOGSY is uniek in het feit dat het ontworpen is voor de nieuwe generatie van Professional Services Organisaties, die hoofdzakelijk vanaf hun mobiel werken, real-time informatie nodig hebben en gericht willen samenwerken om verantwoorde besluiten met en voor hun klanten te nemen, terwijl ze de back-end van het consulting bedrijf transformeren",  zegt Mark van Leeuwen, CEO van VOGSY. 


Mark vervolgt: "VOGSY voorziet in alle functionaliteit die nodig is voor het volledige 'quote-to-cash-proces'. Echter, niet zoals bij bestaande producten, hebben we daarbij het vertrekpunt gehanteerd dat de Professional in het centrum van de technologie gezet moest worden. Daarom vervult VOGSY een belangrijke rol, als 'Single-source-of-engagement' voor alle dienstverlenende professionals, die direct toegang en inzicht hebben in alle data en documentatie en besluiten die nodig zijn om de gewenste resultaten voor hun klanten en voor hun business te leveren". 


"En dit was precies waarnaar Ivar Davids en Kirkman Company naar zochten".  

Het resultaat voor Kirkman Company

Ivar Davids zegt "We gebruiken VOGSY nu als een real-time en all-round business tool om ons bedrijf aan te sturen en iedereen onmiddellijk toegang te geven tot belangrijke data en business informatie. Dus naast het managen van onze projecten en de inzet van onze mensen, het opstellen en sturen van facturen hebben we veel meer zichtbaarheid gecreëerd met veel minder gedoe voor iedereen.  Omdat iedereen alles kan zien wat hij/zij nodig heeft op slechts een enkele plek, hoeven zij niet meer te wachten op maandelijkse rapportages, is er minder contactdruk op onze administratieve functie en onze medewerkers houden de data actueel. Per slot van rekening, ze krijgen er veel voor terug. Vooral beslissingen nemen op een dagelijkse basis, in plaats van wachten op de backoffice die hen van de juiste data voorziet. Wanneer zij de juiste tools aangereikt krijgen en je hen hulp aanbiedt, gedragen mensen zich echt verantwoordelijk. Inmiddels zien we dat dit uitstekend uitpakt!


Ivar Davids vertelt verder: "Bij Kirkman Company is er nu sprake van een maximaal zelfbewustzijn en geen wachten meer op reports of het opstellen daarvan. Er zijn zeer korte doorlooptijden en iedereen heeft meer ownership van het belangrijkste dat we samen doen en dat is zorgen dat we succesvolle resultaten voor onze klanten tot stand brengen". 


Met VOGSY in huis om de business te ondersteunen, heeft Kirkman er alle vertrouwen in dat zij hun groeidoelstellingen kunnen realiseren terwijl men vasthoudt aan de B Corp focus en commitment aan een hoge standaard voor sociaal en ecologisch verantwoord gedrag, verantwoordelijkheid en transparantie. 


Dit is een ware partnership tussen een sociaal verantwoordelijk consulting bedrijf en een visierijk softwarebedrijf dat een oplossing ontwikkelde die zowel tegemoet komt aan de directe behoeften van Kirkman Company als past bij de bedrijfsfilosofie. 


Ivar Davids, 
Managing Partner van Kirkman Company 

"Het resultaat van invoering van VOGSY bij Kirkman Company is dat er nu sprake van een maximaal zelfbewustzijn en we niet meer wachten op reports of het opstellen daarvan. Er zijn zeer korte doorlooptijden en iedereen heeft meer ownership van het belangrijkste dat we samen doen een dat is zorgen dat we succesvolle resultaten voor onze klanten tot stand brengen".